Bir karışım içindeki parçalar, ögeler.

Beden yapısının temelini oluşturan ögeler.