Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu (Pirus piraster).

Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi.

Kaba adam, yol iz bilmez kimse.