köle olmayan özgür bireyler demektir. Arapça kökenli bir sözcüktür. “ahrar” hür olanları, Hür-azatlı, özgür azad edilmiş kişileri ifade etmektedir. Tarihte Ahrar sözcüğü ilk olarak “Tezkiret-ül Evliya: Gönül kibrit-i ahmer gibi bulunmaz olmuşdur.” Adlı eserde yer almış bulunmaktadır.