kabuksuz kafadanbacaklılar ailesinden, üzerinde çekmenler bulunan sekiz eşit ayaklı bir mürekkepbalığı türü.

burun içinde çıkar bir tür yumru, ur.