çalışarak kazandığımız para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır` anlamında kullanılan bir söz.