Latince acanthus “kenger bitkisi, ayı pençesi” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ákanthos ἄκανθος “diken-çiçeği, aynı anlamda” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akē ἀκή “sivri uç, diken” ve Eski Yunanca anthos ἄνθος “çiçek” sözcüklerinin bileşiğidir.