İngilizce aquifer “jeolojide su kaynağı” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aqua “su” ve Latince ferre “taşımak” fiillerinin bileşiğidir.