“profesyonel eğitici olmayan, aynı sosyal gruptan bireylerin birbirlerine öğreterek (ders vererek) ve/veya beceri eğitimi vererek karşısındakinin ve kendisinin öğrenmesine yardım etmesi” olarak tanımlanmaktadır