"alışveriş" [Cum 1940) Geceleri ortalık karanlıkla­
şalıdan beri gündüz gözile -aksata etmek müşterilerin
işine geliyor. il - Ar axd u i'fii � J i>.1 ahz u ita,
alıp satma