görsel


Düşüncesi kanayan bir yazardır Camus. Umutsuzluğun yazarı olarak anılırsa da, gerçekte o, umutsuzluğu aşmayı denemiş bir yazardır. Yazarlık uğraşı boyunca insanoğlunun var oluş gizini irdelemiş, kendi yazgısına egemen olan özgürlüğünü savunmuştur.

Ona göre, insandan başka, anlamı yoktur dünyanın. Denemeler'de, Camus’nün çağdaş bilinç, özgürlük, demokrasi, politika, yurtseverlik, ahlâk, sanat vb. konulardaki düşüncelerini bulacaksınız.