İtalyanca allesta “hazır” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca allestire “(bir şeye) hazır etmek” fiilinden türetilmiştir. Bu fiil İtalyanca lesto “hazır” sözcüğünün ad ön ekiyle isimden türetilmiş fiilidir.