Fransızca algorithme “matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca algorisme “Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [eskimiş] ” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça al-χʷarizmī الخورزمي “İslam matematikçisi Harezmi (9. yy)” özel isminden türetilmiştir. Bu özel isim χʷarizm “Orta Asya'da bir ülke, Harezm” özel isminden türetilmiştir.