İngilizce alias “1. namı diğer, takma isim, 2. dijitalize edilmiş görüntü veya sesin aslından farklı görünmesi” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alias “başka türlü (zarf)” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alius “başka (sıfat)” sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadili yazılı örneği bulunmayan *h₂el- (*al-) “öte, başka” biçiminden evrilmiştir.