Arapça āl آل “aile, sülale” sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Arapça āla آل “döndü, geri geldi” fiilinden türetilmiştir.)

Muhtemelen 18. yy son yarısında Kırım hanlarını ilgilendiren karmaşık siyasi entrikalardan dolayı.
āl-i Cengiz “Cengiz Han hanedanı” [Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Âl-i Cengizânı [Cengiz hanedanını] ihyâ eyledi χân hazreti
alicengiz oyunu “dalavere, dolap” [Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
āl-i cengiz oyunu: ismetsizlik.