İtalyanca allegro “şen, neşeli” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *allecrus biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Latince alacer, alacr- “canlı, hareketli” sözcüğünden türetilmiştir.
[Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
allegro: Şuh, şedid ve canlı. allegretto: Allegrodan daha az süratli.