görsel


Latince bir terim olan alter ego kavramına son yıllarda filmlerde, kitaplarda çok sık rastlamaya başladık. Alter ego, sıklıkla ego kavramıyla karşılaştırılsa da anlamı daha farklı. Ego kelimesinin başına eklenen alter 'öteki' anlamını verir. Bu da aslında, hepimizin iyi bildiği "Bir ben var bende, benden içeri" olarak özetlenebilir. Alter ego, kişinin orijinal kişiliğinden farklı olduğuna inanılan alternatif benlik anlamına gelir.