aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade eder.

Faydalı ömür de denir.

İşletmelere alınan duran varlıkların (binalar, makinalar, taşıtlar, demirbaşlar vs.) faydalı ömür süreleri vardır. satın alınan duran varlığın bir anda gider olarak değil de bu faydalı sürelerine göre gider yazılması gerekir.

Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

VUK 315’e göre mükellefler atik’ler için Hazine Ve maliye bakanlığının belirlediği faydalı ömürlere göre amortisman ayırıp gider yazabilir.