Anat veya Anath, Mısır'dan Mezopotamyaya kadar uzanan bölgede tapınılan bir tanrıçadır. Kökeni Mezopotamya uygarlıklarına kadar dayanırdı.

Mısır’da Bakire Anat olarak bilinir. Baal’ın kızı veya kardeşi ve Aley’in de kardeşiydi. Savaşçı bir tanrıça olup, her yıl Tanrı Mot’u kurban ederdi. Vazifesi kurbanlar sayesinde tanrıların yaşamasını temin etmekti. Aynı zamanda yağmur tanrısının kızı ve pınar tanrısının kardeşi olduğu için bitkilere yardım ederdi. Yakın ve uzak diyarlardaki ölülere su temin ederdi. Kadeş denilen tanrıça yine Anat’ın şeklindedir ve Mısır yazılarındaki sembolü aslandır

Mısırlılar onu Mezopotamya'daki tanrıça Baal'le özdeşleştirdiler. (Baal mısırlılara göre şeytanla arkadaş olan bir tanrıçaydı. Bunu da Baal'in bir simgesi olan lale ile özdeştiriyorlar.