görsel


İÇİNDEKİLER

Önsöz

İslam ve Ülkemizde Din Anlayışı

Hz. Muhammed’in Hayatı

Hadisler ve Kaynakları

Arap Tanrısı Allah

İslam ve Kuran Evrensel mi?

İslamiyet’te Kadına Bakış ve Kuran

İslam’da Ganimet Hükümleri

Kuran’da Dünya ve Evren

Bilim ve İslamiyet

Kuran’daki Çelişkiler

Eklenen Yazılar

Sonsöz

Bu masallar nesilden nesile günümüze kadar geldiler ama artık böyle devam etmemeli. İçinde yaşadığımız bilgi çağında İnsanlığın bu kanlı masallardan kurtulması, daha aydınlık bir gelecek için zorunludur. Amacım İslami inanç sistemini oluşturan belli başlı konuları inceleyerek bu açık gerçekleri ortaya koymak ve böylece okuyucuların doğru bildikleri yanlışlarla yüzleşmesini sağlamaktır. Umarım sizlerin gerçeklerle yüzleşip dini sorgulamanıza yardımcı olabilirim.