görsel


Varsıllığını yok edecek bir uygarlık; birikimlerini kül edecek bir sanat; beden için çalışacak bir ruh ve dili bozguna uğratacak bir şair Antonin Artaud.

İnanmayacaklar bana

insanların nasıl omuz silktiğini görür gibiyim burdan

ama İsa denen herif ambiti tanrının karşısında bedensiz yaşamaya razı olmuş biri hepsi bu,

ki o sırada, tanrı uzun zamandır

çivilediğini zannetse de onları

haçtan inen bir ordu insan

başkaldırdı

demirle,

kanla,

ateş ve kurumuş kemikle zırhlanmış ilerliyorlar şimdi, Görünmeyene küfürler yağdırarak

TANRI YARGISINA son vermek için.