Apandisit,körbağısağın solucanımsı uzantısı olan apendiksin iltihaplanmasıdır.Apendiks,kolonun en alt kısmında bulunan parmak şeklinde bir uzantıdır.Apendiksin ne işe yaradığı ise bilinmemektedir.Apandisit genellikle 20-30 yaş arasındaki bireylerde görülür.Bununla birlikte 2 yaşın altındaki bireylerde ve yaşlı insanlarda nadiren rastlanır.