argo sözcüğünün kökeni bilinmemektedir. özel bir dildir.
her ülkede, her dilde görülen, toplum içinde bir kesimin ya da öbeklerin farklı bir biçimde anlaşmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu özel dildir.
temelde, toplumun genel olarak aşağı tabakasında kullanılan argo, her zaman her ülkede, okumuş, yetişmiş kişiler arasında da tutulabilmekte, ayrıca bunlar arasında argonun değişik türleri de ortaya çıkmaktadır. artist, öğrenci, hatta bilgin argosuna rastlanmaktadır.
her dil içinde argo ve argo türleri bulunmakla birlikte, her ülkede bu özel dilin oluşumunda birbirine benzer eğilimler görülmekte, benzer yollara gidildiği göze çarpmaktadır. ancak şurasını özellikle belirtmek isterim ki; argo gelişmiş, oldukça sanatlı ve çoğu kez nükteli bir dildir. bu nitelikler, onun sözvarlığının incelenmesi sırasında, kendiliğinden ortaya çıkar.
ufak değişiklikler, özellikle eylem çekimindeki küçük ayrımlar dışında, argonun dilbilgisi yönünden ortak dilden ayrıldığı söylenemez.
bu özel dil türünün bir önemli özelliği, sürekli olarak değişmesidir. bundan on yıl önce argoda geçen bir çok öğeler bugün unutulmuştur. doğal olarak bugünkünün yerini de, zamanla yenileri alacaktır. sonraki kuşaklara argo dilini bizler bırakacağız vesselam.
argo, toplumun içindeki modalardan, önem kazanan çeşitli kavramlardan, ilişki kurulan yabancı ülke ve dillerden sürekli olarak yararlanmakta ve değişmektedir. bu da toplum ilişkisini ve dilin değişkenliğini gösteren tanıklardan biridir.
konuşulanlar dışındaki kimselerce anlaşılmaması için sözcükler bozulmuş biçimlerinden oluşturulan ve yine bir zümreye özgü olan özel dil türü de jargondur efendim...