gözkapağının kıyısında çıkan arpa tanesi büyüklüğünde çıban.

tüfek, tabanca gibi ateşli silahlarda, namlunun ucunun üzerinde bulunan ve gezle birlikte nişan almayı kolaylaştıran, göz ile hedef arasında doğru bir çizgi oluşturmada yararlanılan küçük kabartı.