görsel


On altı buçuk yaşında, "Kahin'in Mektupları" adıyla bilinen iki mektubunda "Ben Bir Başkasıdır" diye yazarken, bunun "Benim Ben'im Tanrı'dır" anlamına geldiğini biliyordu. On yedi yaşından yirmi bir yaşına kadar, dört yılda, şiirin bütün geleneklerini, yapısal ve zihinsel düzenini parçalayıp altüst etti. Düzyazı şiirleriyle yarattığı dil, günümüz modern şiirinin yazınsal temellerini oluşturdu. Rimbaud'nun şiirde ulaştığı yükseklik şiirin son sınırları olarak kabul edilir. Rimbaud şiiri bırakmadı, sözün simyasını keşfetti, şiiri tamamladı ve sessizliğe erişti. "Rimbaud'dan sonra ne yazılabilir?" sorusunu yirminci yüzyıl şairleri yanıtlayamadı. Sıra yirmi birinci yüzyıl şairlerinde. Rimbaud modern şiirin başlangıç noktasıdır.