Asyndeton kelimesi, "yoksunluk", "müstakil" anlamına gelen Yunanca asyndeton'dan türemiştir.

Asyndeton , bir düşünceyi ifade etmek için gereken bağlaçları veya bağlantıları dahil etmeyerek bir cümlenin sözdizimsel yapısını etkiler. Bu nedenle, sözcükler arasında "," virgülünün tonlanmasıyla oluşan bir duraklama ile değiştirilir.

Bağlaçların ve bağlantıların olmaması, daha büyük bir dinamizm yaratmak ve söz konusu ifadenin tonlamasını yoğunlaştırmak için kullanılır. Örneğin, "Aşk her şey oldu, küçük, hiçbir şey."

Asyndeton, cümlelerin sözdizimsel yapısını değiştirir ve aksine, daha fazla ifade oluşturmak için gereksiz yere bağlantıların kullanılması ve tekrarlanmasıyla karakterize edilen başka bir edebi figür olan polysyndeton'a karşıdır.

Örneğin, "Ne varolma tarzınızı, ne de konuşma tarzınızı, ne yaptığınızı ya da bana nasıl davrandığınızı sevmiyorum."