görsel

Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisinin gözden geçirilmiş yeni basımında, Tanzimat döneminden günümüzün en genç şairlerine kadar, 200’ü aşkın şair ve 1000’i aşkın şiir yer alıyor. Antoloji’nin giriş yazılarıyla sondaki “Biyografiler ve Değerlendirmeler” bölümünde ise, modern Türk şiirinin iki yüzyılı kapsayan oluşumları ve yaratıcılarının özellikleri irdeleniyor. Bu nitelikleriyle Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi, şiirseverlerin olduğu kadar, öğrencilerin ve modern Türk şiiri konusunda bütünsel bir görüş edinmek isteyen herkesin başvurması gerekli temel bir yapıttır.