görsel


Araştırmacı-Yazar Atilla Oral "Atatürk’ün Sansürlenen Mektubu" adlı kitabında, Atatürk’ün 80 yıl önce Türk Tarih Kurumu’na yazdığı ve birkaç satırı hariç tam metni bugüne kadar hiç yayınlanmayan mektubuna yer verdi.

Atilla Oral, 80 yıl boyunca gizlenen mektubun bazı bölümlerinin tahrif edildiğini belirterek mektubun sadece birkaç satırının Türk Tarih Kurumu’nca yayınlandığını söyledi. Satırlar arasında yeralan Atatürk’ün ünlü sözü, "Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir! Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Siz buna razı mısınız?" cümlesindeki 'Siz buna razı mısınız?' bölümünün de sansürlendiği de ortaya çıktı.

Kitaptan bir bölüm;

"Hz. Muhammed’in halifesi unvanını taşımak maskaralığında bulunanlar (...) Bir hırka ve bir hurma hikâyesi artık bir insanlık erdemi olarak gösterilmek felsefesi esas tutularak tarih yazılmamalıdır. Bunun gibi Arap ordularının birçok esirlerinden bir köle sınıfı vücuda geldiği bahsedilirken bu kölelerin Türk çocukları olduğu dile getirilerek hangi taraf için ne anlamda bir övünme nedeni arandığını araştırılıp incelenmeden Türk tarihi içine konulmamalıdır.

Şüphesiz Türkler çok kahraman evlatlar (...) ilim, sanat ve bilhassa askerlik ve başkumandanlık mevkilerini elde etmişlerdir ve sonuçta Arap imparatorluğu unvanını taşıyan bütün memleketlerde birinci derecede güç ve hâkimiyet sahibi olmuşlardır. En nihayet Hz. Muhammed’in halifesi unvanını taşımak maskaralığında bulunanları emir ve iradelerine boyun eğdirmişlerdir."