gerekenden, alışılmıştan, umulandan, her zamankinden eksik, çok olmayan.

nicelik, nitelik, güç, süre, değer vb. bakımlarından düşüklük, noksanlık, eksiklik, yetersizlik, küçüklük vb. belirtir.