Suriye Arapçası bābā ġanūc بابا غنوج “patlıcan beğendi, Suriye ve Lübnan'a has bir yemek” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḥanūş حنوش “Hıristiyan Araplarda bir erkek adı, Yohanna” özel isminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu özel isim Arapça aynı anlama gelen ḥannā حنّا özel isminden türetilmiştir.