Türkiye Türkçesi baba sözcüğünden Türkiye Türkçesi lIk ekiyle türetilmiştir.

Türkiye Türkçesi: [Meninski, Thesaurus, 1680]
babalık: (...) vul. pater adoptivus vel vitricus [üvey baba veya kayınbaba]