Türkiye Türkçesi babayāne “baba gibi, eski tarzda” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi baba sözcüğünden türetilmiştir.

Farsça çoğul eki yān ve kıyas eki a ile, "babalar gibi".
[Mustafa Âlî, Künhi'l Ahbar, 1599]
Ebyâtı dervîşâne, nazm varidatı babayâne imiş.
[Meninski, Thesaurus, 1680]
babayāne: Patris instar, paternè, more patrum.