tiroid bezinin aşırı miktarda tiroid hormonu üretmesine neden olan organa özgü otoimmün bir hastalıktır. TSH reseptörüne yönelik otoantikorlar tiroid bezinin aşırı çalışmasına neden olur. Basedow Graves hastalığı iyot alımının yeterli olduğu toplumlarda hipertiroidinin en sık nedenidir.