yeni doğmuş çocuk, meme ya da kucak çocuğu.

bez, tahta, plastik gibi maddelerden yapılan insan biçiminde oyuncak.