Farsça barχordār برخوردار “nasipli” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça barχordan برخوردن “faydalanmak, nimete kavuşmak” fiilinden türetilmiştir. Bu fiil Farsça bar “meyve, ürün” ve Farsça χordan, χor- خوردن, خور “yemek” fiillerinin bar ön ekiyle bileşiğidir.

Deyimin Farsça aslındaki /r/ sesi yazı dilinde 19. yy'a kadar korunmuş, fakat konuşma dilinde en geç 16. yy'da düşmüştür.