Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ber- sözcüğünden Im ekiyle türetilmiştir.

ODTÜ Bilgisayar Topluluğu'nda Halit Oğuztüzün'ün İngilizce computation karşılığı olarak rastgele ürettiği kavram bazı akademik çevrelerde kullanım bulmuştur.