Bileme işine konu olmak, keskin duruma getirilmek.

Bir işe yoğun bir biçimde hazırlanmak, konsantre olmak:


Hırslanmak, aşırı derecede istemek.