`herhangi bir olayı, bir işi, bir ödevi küçümsememek, önemle ele almak gerekir` anlamında kullanılan bir söz.