toplumsal yaşamda bireyin yararlarını toplumun yararlarından daha üstün, daha önemli gören, birey haklarını savunan tutum, siyasa ve öğretilerin genel adı.

ekonomide, her bireyin özgür olarak kendi ölçülerine göre kendi ekonomik işlerini düzenleyebileceğini savunan, bireyin girişimlerini ve çıkarlarını toplum ve devlet denetiminin dışında bırakmak isteyen görüş.