camı oluşturan ana bileşenler olarak silika ve bor trioksit içeren bir cam türüdür. Borosilikat camların çok düşük ısıl genleşme katsayılarına sahip oldukları bilinmektedir ve bu da onları diğer yaygın camlardan daha fazla termal şoka karşı dirençli kılar.