karşısındakinin gücünü kabul edip ona karşı durmayı bırakmak.

bir şeye, isteyerek ya da istemeyerek uymak, katlanmak.