Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgesinde bir türkü ezgisi.

Bu ezgiyle söylenen, konusu acıklı türkü