görsel

Barbara Ehrenreich ve Deidre English - Cadılar, Büyücüler ve Hemşireler
Ortaçağdan başlayarak, günümüze uzanan yorumlarla, ebeler, hemşireler gibi şifa dağıtıcılarının insan ve toplum sağlığına katkıları ve buna karşılık başta kilise olmak üzere devlet kurumlarının ve hakim sınıfların onlara saldırılarını inceleyen bu kitapçık; sorunun feminist hareket tarihiyle örtüştüğü savını getiriyor.

Özellikle Avrupa da yaşanan büyücü avlarının, cadı safsatasının köklerini, belki de bugüne kadar düşünmediğimiz yanlarıyla gözönüne getiriyor.

Ehrenreich ve arkadaşları kadın hareketinin ve kadın haklarının ilerletilmesi için izlenmesi gereken yolun, bu tür araştırmaların çoğalmasından geçtiğini vurguluyor.