İngilizce jungle “tropik orman” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe cangala जङ्गल “çöl, yaban, ekime elverişli olmayan arazi” sözcüğünden alıntıdır.