Farsça cānχirāş جان خراش “can yakan, bağır tırmalayan” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça cān جان ve Farsça χirāş خراش “tırmalayan, yaralayan” sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça χirāşīdan خراشیدن “tırmalamak” fiilinden türetilmiştir.)