İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş.
Demir zincirlerinin birbirine dolaşıp karışması.