Afrika’nın ilkel budunlarının dans ve müzik ritminden esinlenerek yaratılmış olan, kıvrak ve bükülgen bir yürüyüşe eklenen dönüşlerle, ayağın biri yere basarken ötekiyle havada hareketler yaparak oynanan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaygınlaşan bir dans.

uzun ve kalın, sivri uçlu yeşil biber.