basit bir şekilde anlatmak gerekirse zorla yerine getirme demektir. Hukuk altında borcu olan bir kişinin borcunu ödememesi ve mahkeme tarafından belirlenmiş hükme uyum göstermemesi sonucunda, devlet tarafından borcun zorla alınması işlemi anlamına gelmektedir.