Yiğitlik. Bahadırlık. Kuvvet ve şiddetlilik. Muhkemlik. Salâbet, metânet.
Kahramanlık.
Kahramanlık, yiğitlik.
Ululara karşı gösterilen cesaret.
Yiğitlik. (Arapça)