görsel

İlk uygarlık nerede gelişmiştir? Acaba tüm uygarlıklar dünyaya bir merkezden mi yayılmıştır? Mısır’ı, Sümerler’i, Giriti, Etrüsk’leri, Akdeniz adalarını ve yakın kıyıları, hatta Kuzey ve Güney Amerika uygarlıklarını etkileyen daha eski, daha ileri bir kültür mü vardır? Bu sorulara cevap olarak, ta uzaklardan, sisli okyanusun ötelerinden seslenir gibi kulağımıza varan bir kelime, bilinmeyen geçmişten bu güne kadar yankılanıp gelmektedir. Bu kelime Atlantis’dir. Birçoklarına göre Atlantis denilen kayıp kıta, uygarlığın ‘beşiği olan bu altın topraklar, tam gücünün doruğunda olduğu bir sırada büyük depremler sonucu batıp yok olmuştur ve bugün okyanusun dibinde yatmaktadır.