görsel

Fikirler virüslere benzer: Dosyalandıkları zihinlerde hayat bulurlar, içerik veya formda çoğalarak mutasyona uğrarlar ve ideolojiler oluşturmak için toplanırlar. Dikey olarak nesiller boyunca ve aynı zamanda bir sosyal gruptan diğerine yatay olarak yayılırlar. İtalya'dan on beşinci yüzyılın sonlarında ithal edilen Germania virüsü, hepsi ciddi bir hastalığın göstergesi olan tarihi metinler, dilbilimsel incelemeler, politik ve kültürel felsefe, hukuk, ırk teorileri ve hatta okul metinlerinde çeşitli yerel biçimlerde arzıendam etti. Akabinde 350 yıllık bir kuluçka döneminden sonra, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, yirminci yüzyılın büyük kriziyle sonuçlanan sistematik bir enfeksiyon gelişti. Christopher B. Krebs, Dünyanın En Tehlikeli Kitabı’nda entelektüellerin çağlar boyunca bir Latin klasiği olan Tacitus'un Germania'sını nasıl kötüye kullandıklarını gösteriyor ve metnin bir Nazi “İnciline” dönüşmesinin insanı dehşete düşüren hikâyesini anlatıyor.